top of page

poznanie potrzeb

Etap ustalania 

z inwestorem wymagań funkcjonalnych 

i preferencji estetycznych.

 

Pracujemy w oparciu o nasz autorski

kwestionariusz.

Określenie budżetu  projektu.

inwentaryzacja

Pomiar

i dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego - dla inwestycji zakończonych.

 

Praca w oparciu

o istniejące plany dla budynków w realizacji. 

Prezentacja układu funkcjonalnego w formie 2D, wspierana modelem 3D.

 

Runda poprawek - ten etap

jest kluczowy

dla stworzenia funkcjonalnej 
i przyjaznej 

przestrzeni.

Przygotowanie fotorealistycznych  wizualizacji pomieszczeń.

 

Faza finalnego dostosowywania projektu.

projekt wykonawczy

Sporządzenie dokumentacji technicznej

dla wykonawców, niezbędnej

do sprawnej realizacji  projektu.

 

Przygotowanie finalnego zestawienia materiałów oraz wyposażenia 
- lista zakupów. 

projekt
funkcjonalny

projekt
koncepcyjny

bottom of page