Segment Mysiadło - pokój Kasi

Pokój 10-cio letniej Kasi - styl marinistyczny.